1. GEGEVENSVERWERKING
 1. Algemeen beleid:

N.E.M. TIELRODE  verricht iedere verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

N.E.M. TIELRODE  is de Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die u (betrokkene) ons levert via email, ingegeven worden in het contactformulier op de website, en/of ingegeven worden bij het bestelling van onze diensten.

We verzamelen de volgende soorten gegevens van u:


– Bedrijfsnaam/naam en voornaam;

– Email-adres;      

– Telefoon/Gsm-nummer;

– Ip-adres;

Overige persoonsgegevens die u ons zelf zou overmaken via email/bijlages;

2. Doel van de verwerking:

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het uitoefenen van onze diensten en stellen ons in de mogelijkheid om met u, op uw vraag daartoe, in contact te treden. Uw emailadres kan tevens gebruikt worden om u op geregelde tijdstippen nieuwsbrieven toe te sturen. U heeft ten allen tijde het recht om zich uit te schrijven van deze mailinglist via de daartoe bestemde link in iedere nieuwsbrief.

We hebben uw persoonsgegevens nodig om u de volgende diensten te leveren:

•           Professioneel contact via telefoon, email, enz.

•           Beheer van klantendossiers

 • Aangifte van belastingen

•           Dienstverlening (antwoorden op de door u gestelde vraag) en om de te sluiten overeenkomst op een correct manier te kunnen uitvoeren

•           Marketingactiviteiten : digitale nieuwsbrief, versturen drukwerk en uitnodigingen

•           facturatie en administratie

3. Cookies & Social Media:

Voor wat het gebruik van cookies betreft, verwijzen wij u naar ons Cookie-beleid. N.E.M. TIELRODE  beschikt ook over een bedrijfspagina op de sociale media, Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze platformen worden enkel gebruikt om bedrijfscommunicatie te voeren (verspreiden nieuwsbrieven, doen van aankondigingen,. ..). U bent als betrokkene vrij om al dan niet onze sociale media platformen te volgen.

N.E.M. TIELRODE  is in geen enkel geval verantwoordelijk voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens door deze externe kanalen. U zal zich voorafgaandelijk willen informeren aangaande het cookie- en privacy-beleid bij deze externe aanbieders.

4. Geen doorgifte van uw persoonsgegevens:

Geen enkele derde heeft toegang tot uw persoonsgegevens voor commerciële redenen, en evenmin geven wij uw persoonsgegevens door voor commerciële redenen, tenzij dat specifiek vereist is bij wet.Indien wij zouden samenwerken met bedrijven die uw gegevens zouden verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst waarin de nodige garanties worden verkregen aangaande de correcte verwerking.

5. Bewaartermijn:

Alle persoonsgegevens worden door ons bewaard zolang de wet dit voorschrijft of totdat u ons op de hoogte stelt dat u niet langer informatie wilt ontvangen.

6. Wat zijn uw rechten?

Uw rechten als betrokkene zijn;

–           Recht op inzage

–           Recht op wijziging van gegevens

–           Recht op gegevenswissing

–           Recht op dataoverdracht

–           Recht van bezwaar

–           Recht op beperking van de verwerking

Als je een klacht, vraag of een probleem hebt met de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact op met onze DPO.

DPO – Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
dpo@apd-gba.be

Als je ons contacteert om jouw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laten wij je binnen 1 maand weten hoe dit komt. Het al dan niet kunnen uitoefenen van je rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond.

Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht je precies wil uitoefenen en op welke manier (vb. per e-mail, per post, mondeling, …) je de informatie wenst te krijgen. Houd er wel rekening mee dat we in bepaalde gevallen meer informatie nodig hebben. We willen zeker zijn dat we de juiste persoon helpen.

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij steeds redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door mij gemaakte administratieve kosten. In datzelfde kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor. 

In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken op de hoogte van het gevolg dat aan uw  verzoek wordt gegeven. 

Indien en voor zover dit zou zijn voorzien in de toepasselijke Europese en Belgische regelgeving, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (zie infra).

7. Vragen of opmerkingen?

In het geval dat u een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens hebben behandeld, neem dan contact op met ons via sophie.dhondt1@telenet.be of schriftelijk naar N.E.M. Tielrode , 9140 Tielrode, Sint-Jozefstraat 9 met KBO nr. 0894.331.882.

Indien u nog steeds vindt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn behandeld, neemt u dan contact op met de Privacy Commissie – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T: 0032 2 274 48 00 of contatc@apd-gba.be –  (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/)

 • COOKIE POLICY
 1. Algemeen

Met deze cookie policy  wensen wij u als bezoeker te informeren over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën bij het gebruik maken van deze website. 

Deze cookie policy is voor het laatst aangepast op 24.01.2023.

 • Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op jouw computer of mobiel apparaat als je een website bezoekt of gebruik maakt van een applicatie.  

Cookies helpen ons om jouw bezoek aan de website te optimaliseren en te verbeteren. Cookies kunnen zowel door ons zelf geplaatst worden (“first party cookies”) als door derden (“third party cookies”). Third party cookies zorgen ervoor dat bepaalde gegevens door jouw bezoek of gebruik van een onlinedienst naar derden worden verstuurd.  

Cookies worden soms tijdelijk (“sessie cookies”, deze worden verwijderd als je de browser afsluit) en soms permanent (“persistent cookies”, deze blijven staan tot ze vervallen of tot je ze wist) geplaatst. 

Cookies helpen om jouw  bezoek aan de website te optimaliseren. Ik gebruik cookies allereerst om jouw gebruikservaring te verbeteren en onze onlinediensten beter te laten functioneren. Cookies maken de interactie tussen jou en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller.    

 • Welke cookies worden er gebruikt? 

Er bestaan verschillende soorten cookies, naargelang de functionaliteit, herkomst en/of bewaartermijn.  

 1. Functionele cookies 

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren. De informatie in kwestie registreert geen specifieke gegevens van de individuele gebruiker. 

Wij gebruiken volgende technische cookies:  

Naam Provider Type Duurtijd 
////
 • Analytische cookies 

Analytische cookies verzamelen algemene informatie over de manier waarop jij of andere gebruikers onze onlinediensten gebruiken. Dit stelt ons in staat meer te weten te komen over de manier waarop jij als bezoeker omgaat met en hoe je reageert op de inhoud van onze Website. Op die manier kunnen wij onze Website nog beter vormgeven. De informatie in kwestie registreert geen specifieke gegevens van de individuele gebruiker. De informatie wordt louter en alleen gebruikt om op totaalniveau webstatistieken te creëren en te analyseren. 

Wij gebruiken volgende analytische cookies:  

Naam Provider Type Duurtijd 
_gaGoogle.comHTML2 jaar
_gidGoogle.comHTML1 dag
_ga_ R3CN2YY24ZGoogle.comHTML 1 minuut
 • Tracking of marketing cookies  

Wij hebben daarnaast op onze website sociale plugins geplaatst. Met deze share buttons kan u onze berichten en artikelen delen. Via het gebruik van deze buttons plaatsen de sociale media kanalen zoals Facebook, Twitter, Instagram, .., cookies op jouw apparaat. Dit zullen voornamelijk cookies zijn die uw gebruikservaring optimaliseren.

Wij maken ook gebruik van tracking cookies van derde partijen op de website om jou gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen op basis van jouw surfgedrag. Jouw apparaat wordt herkend als u na onze website te hebben bezocht, een andere website bezoekt in hetzelfde advertentiebereik. Hierdoor kunnen wij op die andere website onze advertenties tonen. Wij gebruiken deze gegevens echter alleen om jou die advertenties te kunnen tonen en zullen dit nooit aan andere bestanden koppelen. 

Wij gebruiken alvast de volgende marketing cookies:  

Naam Provider Type Duurtijd 
/// /
 • Verwijderen van cookies  

Je kan de cookie-instellingen aanpassen door de instructies te volgen van de browser. Indien je verder surft op de Website, zonder jouw browserinstellingen te wijzigen, gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat met onze cookies.  Daarnaast kan je  cookies ook verwijderen door middel van het permanent wissen van jouw “browsegeschiedenis”. 

Het uitschakelen van cookies kan wel tot gevolg hebben dat bepaalde toepassingen van de website en aanvullende services niet meer optimaal zullen functioneren. 

 • Wijzigingen 

Wij behoudens ons het recht voor de Cookie Policy op elk moment eenzijdig te wijzigen. Elke aangepaste versie staat online en is terug te vinden op de website. Vanaf de publicatie is de gewijzigde Cookie Policy onmiddellijk van toepassing. 

Indien je nog vragen zou hebben omtrent deze Cookie Policy en het antwoord op jouw vragen hier niet vindt, kan je steeds contact opnemen met ons.  Je kan ons steeds bereiken via e-mail, zijnde sophie.dhondt1@telenet.be.

 • GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Website : www. https://nemtielrode.be

Eigendom van :

N.E.M. , gevestigd te  9140 Tielrode, Sint-Jozefstraat 9 met KBO nr. BE 0894.331.882.

Email: sophie.dhondt1@telenet.be

Tel:  0486/17.99.62

 1. Intellectueel eigendomsrecht:

Alle onderdelen van de Website (met inbegrip van merken, logo’s, ontwerpen, informatie, tekeningen, data, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, beelden, software e.d.) zijn  beschermd door intellectuele rechten (o.m. het auteursrecht en het merkenrecht) die toebehoren aan N.E.M. Tielrode  of aan derden die het gebruik ervan hebben toegestaan. Het bewerken, kopiëren, verdelen, verspreiden, reproduceren, vertalen, publiceren, overdragen of verkopen of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. De levering van goederen of diensten door N.E.M. Tielrode  houdt geen enkele overdracht of terbeschikkingstelling van haar intellectuele rechten in. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Enige inbreuk op de intellectuele rechten kan burgerrechtelijk en strafrechtelijk worden vervolgd in overeenstemming met de geldende wetgeving.

 • Aansprakelijkheid

N.E.M. Tielrode  streeft ernaar dat alle informatie op de Website zo volledig, juist en betrouwbaar mogelijk is. N.E.M. Tielrode  kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op de Website.

N.E.M. Tielrode  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, onder meer, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s. N.E.M. Tielrode  behoudt het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.